جویس دينرليدی

جویس دينرليدی (DINNER LADY) يكي از بزرگترين اسمها در توليد اي ليكوييدها (e-liquid) یا همان ایجوس ميباشد. اين مجموعه كه يك برند انگليسي است توانسته با بهره گيري از نيروهاي متخصص در آزميشگاههاي پيشرفته جوسهاي متنوع با طعمهاي واقعي و گسترده توليد كند. اين برند انگليسي با مجموعه اي از طعمهاي ميوه اي و دسري موفق شده هر نوع سليقه اي را به خود جلب نمايد و رد پاي عميقي در بازار سيگارهاي الكترونيك، ویپ به ثبت گذارد. پيغام شركت دينر ليدي به وضوح در فعاليتهايشان قابل رويت ميباشد، آنها كيفيت را فداي هزينه كمتر نميكنند. استفاده از مواد اوليه با كيفيت بالا باعث شده جوايز ريادي به اين مجموعه تعلق گرفته كه اين منجر به ايجاد تحول عظيم در صنعت جوسهاي ويپ شده است.

1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 50 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 25 امتیاز کسب خواهید کرد.
1,790,000 ریال
با خرید این محصول 25 امتیاز کسب خواهید کرد.
6%
در انبار موجود نمی باشد
6%
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
× پشتیبانی آنلاین